จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


สตส.กระบี่ ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ

         ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 นางสาวอัจจิมา พิณแช่ม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี พร้อมบุคลากร เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด  รำลึกถึงพระมหากรุณาคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ผู้ให้กำเนิด"สหกรณ์" และทรงเป็นพระบิดาสหกรณ์  โดยมีสหกรณ์ในจังหวัดกระบี่ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมถวายพานพุ่ม และทำพิธีพราหมณ์ ถวายเครื่องสักการะบูชา พร้อมทั้งได้ร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และผ่อนคลายจากการทำงาน